Προσωπικά Δεδομένα

Tο ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των παραγγελιών σας, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος, βάσει του ν.2472/97. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει, καθώς και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας  χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων.

Για έκδοση τιμολόγιων χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση της έδρας της.

Το κατάστημα μας εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας . Ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να επιτύχουμε συνεπή και σωστή παράδοση των προϊόντων και την ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας.